13-10-2015

AuteursrechtenAuteursrechten
Wie is de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk?

In beginsel is degene die het werk feitelijk maakt de maker in de zin van de auteurswet. Er zijn echter uitzonderingen. Als een werknemer een werk maakt, is de werkgever de maker, aangenomen dat het de taak was van de werknemer om dat werk te maken. Voor websites die Pixel Creation heeft gebouwd ligt het auteursrecht dus bij Pixel Creation.

Wie is eigenaar van een website bij maken in opdracht?

Standaard is het zo dat de persoon die de site gemaakt heeft, de auteursrechten daarop heeft. Hierbij kan bij contract worden afgeweken. Echter, er moet dan expliciet zijn overeengekomen dat de opdrachtgever de auteursrechten op het werk (de site) verkrijgt. Zonder zo’n bepaling blijven de rechten bij de maker. Wel is het zo dat de opdrachtgever, automatisch toestemming krijgt voor het gebruik van de materialen voor het doel van de opdracht. Dus deze mag hem op een webserver zetten zodat derden hem kunnen lezen (dat is immers het doel van de opdracht “Maak een website voor ons”). De opdrachtgever mag echter niet de site gaan aanpassen, of de door de opdrachtnemer gemaakte materialen als logo’s, foto’s, teksten e.d. elders gebruiken. Dit betekent o.a. dat hij het logo van de website niet ineens als logo op hun briefpapier mag gaan voeren.

Hoe kan auteursrecht worden overgedragen van Pixel Creation naar jou als opdrachtgever?

Een auteursrecht kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Dat moet via een akte, een geschrift waarin staat wat er wordt overgedragen en aan wie (art. 2 Auteurswet 1912). Wat niet in de akte wordt genoemd, wordt niet overgedragen. Dit geschrift moet worden ondertekend door beide partijen.

Mag een organisatie in algemene voorwaarden auteursrechten opeisen?

Nee, een overdracht van auteursrecht moet vastgelegd worden in een akte. Daarin moet staan wat er wordt overgedragen en aan wie (art. 2 Auteurswet 1912). Een akte is een schriftelijke en ondertekende verklaring bestemd om tot bewijs te dienen. Algemene voorwaarden zijn geen “schriftelijke en ondertekende verklaring”.

Websites van Pixel Creation

De websites van Pixel Creation zijn gebouwd in HTML en PHP. Ook wordt veel gebruik gemaakt van open source software. Voorbeelden hiervan:

Prestashop (http://prestashop.com) voor webwinkelsystemen;
CKEditor (http://ckeditor.com/) in het eigen Pixel Creation CMS systeem;
WordPress (http://wordpress.com/) CMS/Blog WordPressF Editor. Veel WordPress websites zijn gebaseerd op een thema naar keuze. Dit thema wordt vervolgens volledig aangepast aan de bedrijfskleuren en stijl van de afnemer;
jQuery (http://jquery.com) voor bijv. sliders en banners op een website.

Een website bestaat dus voor een groot deel uit voorgeprogrammeerde, bestaande stukken code die aangepast worden en geïntegreerd in het script (broncode) van de website.
Overdracht van auteursrecht op een website geldt voor het samenhangende geheel. Van een zeer groot deel van het script geldt dat het auteursrecht niet overdraagbaar is omdat de auteursrechten niet te claimen zijn. Reden hiervan is dat de software grote delen open source elementen bevat.

Wat betekent dit voor mij als klant?

Websites, internetapplicaties en webwinkelsystemen zijn na oplevering vrij te gebruiken en naar wens aan te passen. Het door Pixel Creation gebouwde CMS mag echter niet worden gedupliceerd op andere websites dan de door Pixel Creation opgeleverde websites. Zodra wij zien dat het door ons geleverde CMS wordt gebruikt door een website die wij niet hebben gebouwd zullen wij de auteursrechten claimen.

Wil je in een bepaald geval overdracht van auteursrechten aanvragen?
Neem dan even contact op en we helpen je graag. Overdracht van auteursrechten gebeurt altijd via een akte. Echter voor open source gedeelten van het de code waarin de website / app / software is gebouwd geldt dat de auteursrechten niet kunnen worden overgedragen.

Bronvermelding: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/maker/

Actueel

Start een project

Neem vandaag contact met ons op; wij komen graag met je in gesprek over je idee of project. Bel ons voor een afspraak op (026) 840 72 02 of mobiel (06) 504 564 72. Of stuur een e-mail naar info@pixelcreation.nl