Case Nieuwe website met moderne uitstraling voor Wijkteams Arnhem

Een nieuwe website die Arnhemmers informeert op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen, met een moderne uitstraling, een geïntegreerd jaarverslagen systeem en een online leerlingvervoersysteem.

Website ontwikkeling Een website die meer doet voor Wijkteams Arnhem

Wijkteams Arnhem is een organisatie die alle inwoners van Arnhem ondersteunt op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Zij hebben ons gevraagd om een nieuwe website te maken die hun werkwijze goed weergeeft en een jaarverslagen systeem dat geïntegreerd is in de webbeheerder.Daarnaast hebben we ook een leerlingvervoersysteem voor hen ontwikkeld.

Ontwerp & ontwikkeling

We zijn begonnen met het ontwerpen van een moderne, gebruiksvriendelijke en toegankelijke ontwerp. Dit hebben we omgevormd tot een snelle, responsieve website. De website moet aan de Wet digitale toegankelijkheid voldoen, want Wijkteams Arnhem is onderdeel van de gemeente Arnhem. Daarvoor hebben we een plug-in op de website gezet. Met deze plug-in kunnen bezoekers hun instellingen aanpassen als ze dat willen. Naast het ontwikkelen van de website, verzorgen wij ook het domein en de hosting voor Wijkteams Arnhem.

Jaarverslagen systeem

Wijkteams Arnhem moet jaarlijks een jaarverslag publiceren met daarin een overzicht van hun bezigheden en verantwoording van hun werk. Om dit proces te vergemakkelijken hebben we behalve het ontwikkelen van een nieuwe website hebben we ook een speciaal jaarverslagen systeem ontworpen. Dit hebben we vervolgens geïntegreerd in de webbeheerder, WordPress, zodat alles centraal op één plek staat.

Leerlingvervoersysteem

Naast de website en het geïntegreerde jaarverslagsysteem hebben we ook een leerlingvervoersysteem voor hen mogen ontwikkelen. Dit is een online platform waar
verzorgers van leerlingen die om verschillende redenen niet zelfstandig van en naar school kunnen worden gebracht en gehaald, leerlingen kunnen aanmelden voor vervoer naar school. Het systeem zorgt voor een efficiënte planning en communicatie tussen alle betrokken partijen.

Cases Trots op ons werk

1